آزمایشگاه میدیا | میکروسکوپی
به سوی دنیایی بهتر

میکروسکوپی

میکروسکوپ

تاریخچه ی میکروسکوپی

اولین میکروسکوپ­­ها در قرن هفدهم ساخته شدند. احتمالاً مؤثرترین آنها توسط Leeuwenhoek ساخته شد که به صورت شیشه­های کوچک نصب شده در یک صفحه فلزی بود که نزدیک چشم نگه داشته شده و در شرایط روشنایی مناسب، قادر به نشان دادن جزئیاتی در حد mm 1 بودند. ادامه ی مطلب